Konzervatorsko-restauratorski odjel

Konzervatorsko-restauratorski odjel (nekadašnja restauratorsko-preparatorska radionica) Arheološkog muzeja Istre osnovan je u drugoj polovici XX. stoljeća i od samog se osnutka nalazi u podrumskim prostorima zgrade.

Djelatnici odjela obrađuju arheološki materijal od njegova dolaska u zgradu pa dok ga ne preuzme kustos. Bave se primarnom i sekundarnom obradom. Primarna se uglavnom sastoji od pranja, sušenja, pregledavanja i pakiranja, a sekundarna se odnosi na konzervaciju i restauraciju arheoloških predmeta. Najviše je zastupljena obrada keramike, stakla, metala, kamena, kosti i jantara, ali djelatnici često izlaze i na teren radi obrade mozaika i zidnih žbuka i fresaka.

Djelatnici odjela također prate stanje izložaka, kako u samoj zgradi, tako i u izdvojenim izložbenim prostorima, te po potrebi konzerviraju-restauriraju arheološke predmete muzeja kojima je Arheološki muzej Istre matična ustanova.

Djelatnici Konzervatorsko-restauratorskog odjela:

Đeni Gobić-Bravar, viša restauratorica, voditeljica odjela
Andrea Sardoz, viša restauratorica keramike, stakla i metala
Monika Petrović, viša restauratorica keramike, stakla i metala
Zoran Grbin, preparator

Ako postoji interes, Konzervatorsko-restauratorski odjel AMI-ja moguće je posjetiti uz prethodnu najavu i za grupe ne veće od 15 osoba.

Informacije, konzultacije i upiti:

Đeni Gobić-Bravar - voditeljica odjela
tel: 052/351-310
e-mail: gobic-bravar@ami-pula.hr

Typo3 site by Ulisys d.o.o. , 2010.