Knjižnični odjel

Godine 1902., u Puli, utemeljen je Gradski muzej (Museo Civico della Città di Pola), u čijoj je zgradi smještena te 1. siječnja 1903. godine otvorena Gradska knjižnica (Biblioteca Comunale di Pola).

Objedinjenjem fonda Gradske knjižnice iz Pule, Pokrajinske knjižnice iz Poreča i Knjižnice Društva (Consorcio per la «Biblioteca Provinciale dell'Istria») oformljena je, također u zgradi Muzeja, 1930. g. Pokrajinska knjižnica (Biblioteca Provinciale). Drugi svjetski rat i dvije poslijeratne godine savezničke vojne uprave u Puli dovele su do osiromašenja knjižnice, čiji je fond 1950. g. preuzela tadašnja Naučna biblioteka u Puli. Godine 1967. dolazi do potpunog preseljenja Naučne biblioteke s drugog kata Muzeja u susjednu zgradu tadašnje škole.

S ponovnim otvorenjem Muzeja, 1947. g. počela se stvarati nova knjižnica. U početku otkupom i poklonima, da bi začetak izdavačke djelatnosti Muzeja označio njezinu prekretnicu. Naime, s prvim izdanjima započelo se s razmjenom stručnih publikacija sa srodnim institucijama, akademijama i sveučilištima u zemlji i inozemstvu. Danas Knjižnica vrši razmjenu s 382 adrese i njihov se broj stalno povećava.

Knjižni fundus sastoji se od preko 40.000 svezaka. Većinu čine svesci 840 naslova periodičnih publikacija.

Knjižnica čuva staru i vrijednu knjižnu građu koja govori o prošlosti Muzeja i Istre. Ta građa je vrlo važna za arheološku bibliografiju i predstavlja izvor podataka za proučavanje postojećeg neobrađenog muzejskog fundusa.

Neki od najzanimljivijih naslova: 

Atti e Memorie della Società istriana di archeologia e storia patria,
Archeografo Triestino,
Inscriptiones Italiae,
Jahrbuch für Altertumskunde,
Mitteilungen der K. K. Zentralkommission,
J. Lavallet - L. F. Cassas, Voyage pittoresque et historique de l'Istrie et de la Dalmatie (Paris 1802.),
M. Tamaro, Le città e le castella dell'Istria (Parenzo 1802.),
P. Kandler, Notizie storiche di Pola (Parenzo 1876.),
B. Benussi, L'Istria sino Augusto (Trieste 1883.),
P. Stancovich, Biografia degli uomini distinti dell'Istria (Capodistria 1888.),
C. De Franceschi, L'Istria: note storiche (Parenzo 1897.),
C. Marchesetti, I castellieri preistorici di Trieste e della regione Giulia (Trieste 1903.),
G. Caprin, L'Istria nobilissima (Trieste 1905.),
A. Gnirs, Istria praeromana (Karlsbad 1925.),
B. Schiavuzzi, Il Duomo di Pola (cenni storici) (Pola 1924.),
D. Rismondo, Dignano d'Istria, Nei ricordi (Ravenna 1937.),
Inventario degli oggeti d'arte d'Italia, provincia di Pola (Pola 1935.)

Posebni odjeljak Knjižnice čini zaklada „Dr. Branko Marušić“ s 2529 bibliografskih jedinica, nastala u znak trajne zahvale višegodišnjem ravnatelju i muzejskom znanstvenom djelatniku prof. dr. Branku Marušiću (1926. – 1991.).

Krajem 2001. godine Knjižnica je obogaćena s još jednom zakladom koju čine 1208 bibliografskih jedinica. Za nastanak te zaklade zaslužan je dugogodišnji muzejski znanstveni djelatnik prof. Štefan Mlakar (1913. – 2001.), koji je oporučno ostavio svoja djela Muzeju.

Djelatnice knjižnice:

Adriana Gri Štorga, voditeljica knjižnice
Milena Špigić, pomoćna knjižničarka

Knjižnica je otvorena za javnost od 9-13 sati.

Ukoliko postoji interes, moguće je posjetiti knjižnicu uz prethodnu najavu, u grupama ne većim od 20 osoba. Ukoliko se radi o grupi djece najave se vrše uz prethodni dogovor s voditeljicom Edukacijskog odjela, Giuliom Codacci-Terlević.

 

Za informacije, konzultacije i upite:

tel. 052 351 308
E-mail: adriana(at)ami-pula.hr

Typo3 site by Ulisys d.o.o. , 2010.