Edukacijski odjel

Arheološki muzej Istre posebnu pažnju posvećuje obrazovnoj djelatnosti, još od daleke 1955. godine. Tada je njegov prvi ravnatelj prof. Boris Baćić u jednom pregledu istarskih muzeja izjavio da je muzej "kao kulturna ustanova zadužena za zaštitu spomenika, a ujedno predstavlja školu za opće kulturno uzdizanje odraslih i mora biti velika potpora u obrazovanju omladine". Tako su od 1955. do 1968. u sklopu obrazovnog programa organizirani izleti za učenike istarskih škola na značajnije lokalitete diljem Poluotoka, kao i predavanja o arheologiji zavičaja za školski uzrast.

Godine 1969. otvoreno je radno mjesto kustosa pedagoga, muzejskog djelatnika koji se posebno zalagao za interese svih kategorija muzejskih posjetitelja. Time se u prošlosti našeg muzeja bavio niz stručnjaka, poput Borisa Baćića, Vesne Girardi-Jurkić i Ljubice Širec.

Ne bi li se posebna pažnja usmjerila na posjetitelje, 1985. godine formirana je Pedagoška služba, koja je 2008. godine preimenovana u Edukacijski odjel. Glavni cilj tog odjela jest da putem predavanja, izložbi, radionica, vodstva kroz stalni postav te ostalih projekata učini muzejsku građu pristupačnijom posjetiteljima, s posebnim naglaskom na njegovanje i obogaćivanje temeljnih podataka o zavičajnoj povijesti koji se stječu u školi.

Od njegova formiranja do danas, pri Edukacijskom odjelu realizirani su razni projekti u kojima su sudjelovala djeca predškolskog i školskog uzrasta te posjetitelji treće životne dobi. Neki od uspješno realiziranih projekata jesu:

"Pamtimo povijest i kulturne običaje", "Iskrice iz muzeja" (za vrijeme kojega su odrađene razne tematske izložbe poput "Kamena", "Metala - sarkofaga vremena", itd.), "Tragovi u glini", "Histrići u potrazi za blagom Istre", "Gradska vrata Pule", "Pulski portali kroz stoljeća", "Magični instrumenti s pulskih spomenika", "Magični likovi iz antičke prošlosti", "Vitezovi", "Kada su u Istri živjele polarne lisice" te "Pulski spomenici na starim razglednicama".

Projekti su realizirani samostalno ili u suradnji s pojedinim obrazovnim institucijama u Puli, poput Visoke učiteljske škole, dječjeg vrtića Centar, dječjeg vrtića Cipelići, talijanskog dječjeg vrtića Rin Tin Tin, osnovnih škola Stoja, Vidikovac, "Giuseppina Martinuzzi", Kaštanjer, Šijana te Fažana i Vodnjan.

Projekti Edukacijskog odjela tradicionalno se predstavljaju putem izložbe koja se postavlja u povodu Međunarodnog dana muzeja, 18. svibnja. Počevši od 2005. godine, svaka je izložba popraćena katalogom, koji redovito izlazi u sklopu serije kataloga Pedagoške službe (sada Edukacijskog odjela). Također, pri Edukacijskom odjelu objavljuju se i drugi didaktički materijali, poput knjiga koje obrađuju teme iz arheologije Istre.

Kome se obratiti ukoliko želite stručno vodstvo Arheološkim muzejom Istre?

Ako biste htjeli posjetiti naš muzej uz stručno vodstvo, možete se obratiti centrali AMI-ja na brojeve 052/351-300 ili 052/351-301 ili stupiti u vezu izravno s voditeljem Edukacijskog odjela, na broj 098/982-6240.

Svako stručno vodstvo treba biti najavljeno što moguće ranije.

Literatura:

CODACCI-TERLEVIĆ, G., Deset godina pedagoškog rada Arheološkog muzeja Istre, Zbornik radova IV. Skupa muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Knin, 11.-14. listopada 2006., str. 51-58.

HOOPER-GREENHILL, (ed.), The Educational Role of the Museums, Routledge, London & New York, 1999.

JURKIĆ, V., Razvoj i rezultati muzejsko-pedagoške službe Arheološkog muzeja Istre u Puli,, Istra, br.4, Pula, 1975.

MAROEVIĆ, I., Uvod u muzeologiju, Zagreb, Zavod za informacijske znanosti, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1993.

ŠIREC, LJ., Pedagoške aktivnosti Arheološkog muzeja Istre u Puli, Zbornik radova, I. Skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Pula 14.-16. lipnja 2001., Zagreb, 2002.

 

Informacije, konzultacije i upiti:

Giulia Codacci-Terlević - viša muzejska pedagoginja i kustosica, voditeljica odjela
tel: 052/351-327
e-mail: giulia-codacci-terlevic(at)ami-pula.hr

Typo3 site by Ulisys d.o.o. , 2010.