Dokumentacijski odjel

U Arheološkom muzeju Istre od 50-ih godina proteklog stoljeća postupno se izrađuje i sakuplja građa dokumentacijskog značaja. U cijelom tom razdoblju bilježili su se tijek i rezultati istraživanja te dokumentirali predmeti, postupci obrade same građe, stanje spomenika i spomeničkih cjelina, ne bi li se kao takvi koristili u kasnijim komparabilnim procesima pri različitim oblicima obrade arheološke građe.

Danas taj dokumentacijski fond oslikava dio kompleksne djelatnosti ove muzejske ustanove. Štiti se kao kulturno dobro i na nju se primjenjuju propisi o zaštiti kulturnih dobara.

Godine 2009. usvojen je Statut Arheološkog muzeja Istre, na temelju kojeg je ustrojen i Dokumentacijski odjel, s pripadajućim fondovima sekundarne muzejske dokumentacije.

Sekundarna dokumentacija obuhvaća fondove koji se fizički pohranjuju u tom odjelu: Fototeku (dosjei lokaliteta), Fotonegative, Dijateku, Planove i dokumentacijske crteže te Medijateku, a evidentira se i dio razgranate muzejske aktivnosti: izdavačka, izložbena i pedagoška djelatnost, konzervatorsko-restauratorski postupci; usto, vodi se i hemeroteka.

U planu je osnivanje digitalnog fonda terenskih izvještaja, muzejskih plakata i arhivske dokumentacije o osnivanju i povijesti muzeja.

U Dokumentacijskom odjelu, pored raznih fondova i zbirki, nalazi se i Crtačko-dokumentacijska radionica. Unutar te radionice dokumentaristi-crtači izrađuju crtanu terensku dokumentaciju i crtaju muzejsku građu.

Od 2006. godine u muzeju se digitaliziraju dokumentacijski fondovi, čime je pojednostavljena njihova distribucija korisnicima.

Bogatu muzejsku sekundarnu dokumentaciju prije svega koriste stručnjaci same ustanove, kako za potrebe stručne i znanstvene obrade određenih tema, tako i za potrebe prezentacije ili pripreme tekstova za njihovo publiciranje.

Fundus sekundarne dokumentacije dostupan je i vanjskim korisnicima.

Stručni djelatnici:

Ondina Krnjak, dokumentaristica i viša kustosica, voditeljica odjela (ondina.krnjak(at)ami-pula.hr)
Katarina Zenzerović, dokumentaristica
Irena Buršić, dokumentaristica
Goran Čvrljak, dokumentarist i konzervator
Ivana Belušić, muzejska tehničarka, crtačica
Ivo Juričić, muzejski tehničar, crtač
Davorka Žufić Lujić, muzejska tehničarka

 

Informacije, konzultacije i upiti:

Ondina Krnjak - voditeljica odjela
tel: 052/351-306
e-mail: ondina.krnjak(at)ami-pula.hr

 

© Arheološki muzej Istre 2010. Proizvodnja Ulisys d.o.o. Bazirano na Typo3 CMS sustavu.