Antička zbirka

Lapidarij u prizemlju sadrži bogatu zbirku kamenih spomenika iz razdoblja rimske vladavine. Po vrsti su najbrojniji nadgrobni spomenici, koji donose imena i podatke o životima stanovnika rimske kolonije Pole, a izloženi su u hodniku prizemlja. U dvorani I skupljeni su značajniji nadgrobni, počasni i zavjetni spomenici iz obližnjeg Nezakcija, s područja kolonije Parentium (danas Poreč) i iz drugih mjesta istočne i sjeverne Istre. Zavjetni spomenici u čast carevima, rimskim i histarskim božanstvima kao i dijelovi arhitektonske dekoracije, kapiteli, arhitravi i vijenci prikupljeni u Puli nalaze se u dvoranama II i III. Nadgrobni spomenici istaknutih građana, svećenika carskog kulta i vojnika te reljefi s prikazima oružja nalaze se u dvorani IV. Odabrani, reljefno ukrašeni spomenici smješteni su na zidovima stepeništa i u hodnicima gornjih katova. Hodnik prvog kata sadrži dijelove forumske ograde s bazama stupova; baze su ukrašene reljefima bradate glave Jupitera-Amona s ovnujskim rogovima, a pregradne ploče sadrže prikaze morskog božanstva Tritona te parove orlova i erota koji nose girlande bogato ukrašene voćem, češerima i listovima. U hodniku drugoga kata izloženi su kipovi od vapnenca koji su pripadali izgubljenim raskošnim nadgrobnim građevinama u obliku hrama te dijelovi kipova koji su krasili hramove i druge javne građevine kolonije Pole.

Sitnija svjedočanstva kulture iz razdoblja rimske vlasti u Istri nalaze se u dvoranama na prvom katu. Prva dvorana predstavlja ukratko antički grad Pulu i pripadni općinski teritorij te karakteristične nalaze iz rimskih grobova I. i II. st. Izbor rimskog novca u kronološkom redu, od razdoblja rane republike do kraja carstva, nalazi se u zidnoj vitrini. Rimski novac od I. do V. st. na licu uvijek nosi portret cara ili člana njegove obitelji, isprva u profilu, a od III. st. gledano sprijeda u lice. Naličje nosi simbole ideološkog i političkog programa, često personificirane u liku mlade žene. Svojim se značajem ističe mramorna ploča s odlukom gradskog vijeća rimske kolonije Pole o dodjeli javnog prostora zaslužnom građaninu za obavljanje religiozne službe, koja donosi puno službeno ime rimskog grada.

U drugoj dvorani izbor je mramornih dekoracija i kipova te predmeta koji su korišteni u svakodnevnom životu: željezni alat, keramičko stolno posuđe, brončano posuđe i svjetiljke, nakit i dijelovi nošnje, koštani kozmetički pribor, stakleni balzamariji, vaze i grobne urne. Na zidovima su izložene reprodukcije grafika s kraja XVIII. st. koje prikazuju tadašnju Pulu i njene najatraktivnije spomenike.

Primjerci rimskog kuhinjskog posuđa, vrčeva i amfora, uljanice i krovne tegule s radioničkim žigovima izloženi su u trećoj dvorani. Proizvodnja keramike u Istri posvjedočena je kalupima za izradu uljanica i nalazima peći u Fažani, gdje su se izrađivale amfore i krovne tegule s pečatima vlasnika, članova senatorske dinastije Lekanija Basa i njihovih voditelja radionice. Ista dvorana sadrži prikaz raznih načina popločenja podova, keramičke i olovne vodovodne cijevi te rekonstrukciju rimskog sidra.

Izbor fotografija Antičke zbirke možete vidjeti ovdje.

Typo3 site by Ulisys d.o.o. , 2010.