Spuštaj sidro! Antička sidra iz fundusa Arheološkog muzeja Istre

Kamena sidra

Sidro je predmet koji se spušta s broda, a njegova je uloga da se svojom težinom zarije u morsko dno i stabilizira brod kako ga ne bi odnijeli vjetar, valovi i morske struje.


Sidro prati izum plovila, a nekad, kao i danas, obavezan je dio brodske opreme. U razdoblju najranije plovidbe imalo je formu privezanog kamena, kasnije oblikovanog i prošupljenog kako bi se za njega moglo vezati uže. U počecima plovidbe koja se prvo odvijala uz obalu, moreplovci su se za sidrenje služili i košarama napunjenima kamenjem.


Funerarni modeli egipatskih brodova, opremljeni kolcima i konopima od papirusa, slikovito dočaravaju sidrenje u prapovijesti.


Pisani podatak koji se vezuje uz najraniji oblik sidra (grč. eune), isklesanog kamena vezanog užetom od životinjskog ili biljnog materijala (Sl. 1, 1), pronalazimo u Homerovoj Ilijadi (Il. I, 436; XIV, 77) i Odiseji (Od. IX, 136; Od. XV, 498) iz 8. – 6. st. pr. Kr.


U Odisejevoj pustolovini morima, sidro se spominje u sljedećim stihovima.


„Luka je sigurna tamo, gdje ne treba konopa nikad
Niti spuštati kamen ni o brijeg uže privezat;
Tamo se pristane samo i pričeka, dokle brodare
Srce ne nagna dalje ili dokle ne duhnu vjetri.“
Od. IX, 136


„Kod kopna buduć jedra odvezaše, katarku brzo
Spustiše, veslima lađu prikrmiše zatim u pristan,
Spustiše kamen i o br’jeg privezaše uže od krme.“
Od. XV, 496


Kameno sidro spominju i čuveni aleksandrijski pjesnik Apolonije Rođanin (3. st. pr. Kr.) u priči o Argonautima (Arg. I, 955) te Opijan iz Anazarba (2. st.) u djelu Halieutica.


U evoluciji sidara, nakon običnog kamena, razvijaju se primjerci nepravilne jajolike, kvadratne ili stožaste forme s rupom kroz koju je bilo privezano uže. Kameno sidro s rupom spominje i grčki povjesničar Herodot u 5. st. pr. Kr.

Sl. 1 Shema razvoja kamenih i kameno-drvenih sidara. Pod brojevima od 1-7, 10 i 11 arheološki su i etnološki artefakti, pod 8 je pretpostavljeni izgled sidra, a pod 9 je rekonstruirano kameno drveno sidro (preuzeto iz Kapitän 1984, 35).

Prikaz prošupljenog kamenog sidra s rupom nalazimo i na figuralnoj sceni na vrču s Cipra iz 8.-7. st. pr. Kr. (Sl. 2). Scena prikazuje sidrenje s pramca broda uz pomoć dugog štapa (motke) čiji je suprotan kraj najvjerojatnije bio opterećen radi protuteže na krmi broda (Sl. 3). Takvo je sidro svojom težinom moglo usporiti brod, ali ga nije moglo držati na mjestu.

__________________________________________________________________

Sl. 2 Oslikani keramički vrč s poluotoka Karpas na sjeveroistoku Cipra, 750. - 600. god. pr. Kr., sa scenom sidrenja, British Museum
(izvor: www.marine-antique.net/Pichet-chypriote-2-1066).

__________________________________________________________________

Sl. 3 Detalj s cipriotskog keramičkog vrča s mornarom i sidrom, 8. st.pr.Kr., British Museum (preuzeto iz Votruba 2019, 223).

__________________________________________________________________

Kameno-drvena sidra

Iz kamenih sidara s jednom rupom razvijaju se kameno-drvena sidra koja se prepoznaju po trapezoidnim ili pravokutnim oblicima s najmanje tri rupe kroz koje su bile usađene zašiljene grane ili zašiljeni drveni dijelovi, s ciljem boljeg sidrenja za morsko dno (Sl. 1, 5).


Riječ je o prvim oblicima sidara koja su omogućavala zarivanje i „hvatanje“ za morsko dno (Sl. 5).


Ovaj tip kameno-drvenih sidara široko je zastupljen na čitavom Mediteranu kroz razdoblje 2. i 1. tisućljeća pr. Kr.


Različite forme ovakvih kamenih sidara najviše su pronađene u istočnom Mediteranu, u Egiptu, Libanonu, Siriji, Turskoj, Cipru, Grčkoj, Kreti (Sl. 4).

Sl. 4 Fenički brodolom Uluburun (Turska) iz 14. st. pr. Kr. kao dio tereta prevozio je i kamena sidra (preuzeto iz Pulak 2008, 306).

__________________________________________________________________

Sl. 5 Ovaj tip sidra bio je široko rasprostranjen budući da je umetanje drvenih elemenata utjecalo na lakše „hvatanje“ za morsko dno (preuzeto iz Avilia 2009, 17).

__________________________________________________________________

Sl. 6 Brod Zambratija najstariji je primjer šivanog broda na Mediteranu, datiran u razdoblje iz brončanog u željezno doba
(fotografija: Ph. Groscaux).

__________________________________________________________________

Iako su se materijali i oblici sidara postepeno mijenjali odnosno razvijali kroz stoljeća, ovakva kamena sidra smatramo pretečom današnjih sidara. Njihova upotreba seže od prapovijesnog vremena kada je čovjek plovio u izdubljenom deblu ili monoksilu iz kojeg se razvio i čuveni šivani brod iz podmorja uvale Zambratija kod Umaga koji se datira od 12.-10. st. pr. Kr. (Sl. 6).


Kameno-drvena sidra korištena su tijekom brončanog doba i helenizma, ali i kroz rimsko razdoblje. Iako je razvoj brodova pratio i razvoj sidara, praksa sidrenja ovakvim sidrima ponegdje se zadržala čak i u srednjem vijeku. Na području mediteranskih luka Agde na jugu Francuske, Apolonije u Izraelu i kod Palerma na Siciliji, na ovakvom tipu sidra sačuvali su se drveni šiljci koji su datirani od 12. do 13. stoljeća.


Kroz razvoj kameno-drvenih sidara prati se i evolucija korištenja izduženog kamena koji se formirao u dugu kamenu motku koja se vezivala za drvene krakove sidra (Sl. 1, 7-9). Motka je po sredini imala žlijeb (Sl. 7) za koji bi se užetom privezala grana, oblikovana od čvrstog drveta. Na početku je to bila jedna, a kasnije su se vezivale dvije grane, formirajući jednokraka ili dvokraka sidra s kamenom prečkom.

Sl. 7 Kamena motka sidra pronađena 1967. godine uz zapadnu obalu otoka Fraškerića kod Pule, na dubini od 25 metara.

__________________________________________________________________

Sidra s olovnom prečkom

Daljnji razvoj sidara tekao je sukladno razvoju rimske brodogradnje. Oko 500. godine pr. Kr. kameno-drvena sidra zamjenjuju se olovno-drvenima. Upotreba mekanog olova za izradu sidrenih elemenata imala je vrlo široku primjenu te je znatno ubrzala proces izrade sidara budući da je zbog niskog tališta (327,5 °C) olovo bilo lako oblikovati.


Sidro s prečkom sastojalo se od olovne prečke, drvene grede, drvenih krakova (često s metalnim okovima na krajevima) i olovne spojnice (Sl. 9).


Olovna prečka je ovisno o veličini broda mogla biti različitih dimenzija odnosno težine. Ona je predstavljala glavnu težinu sidra, a sastojala se dvaju jednakih krakova s kvadratnim otvorom u sredini kroz koji se usađivala drvena greda, naknadno spajana lijevanjem s olovnom prečkom. Prečke su na početku proizvodnje bile nepomične, a zatim su se s vremenom razvile i kao pomične.


Na prečkama se ponekad nalazio pečat radionice u kojoj su bila izlivena, imena majstora, vlasnika ili zapovjednika broda, a imale su i posvete božanstvima te apotropejske prikaze (Sl. 10).


Omiljeni apotropejski simboli bili su astragali (grč. astrágalos, lat. talus); nožne košćice ovaca ili koza koje su bile omiljene kod igara na sreću (Sl. 11) ili kod proricanja. Svaka od četiriju stranica astragala predstavljala je određeni broj. Ovisno o pravilima igre, kombinacija brojeva na astragalima donosila je dobitak ili gubitak. Igra se sastojala od bacanja četiriju košćica. Konveksna strana kosti davala je 3 boda, konkavna 4, a dvije uže strane imale su po 1 ili 6 bodova. Ako bi sve četiri košćice donijele po 1 bod, to se nazivalo Canis (pas) i smatralo se najgorim bacanjem. Sretno bacanje dobivalo se kada bi svaka od bačenih košćica pala na različitu stranu. To se nazivalo iactus Veneris (Venerino bacanje). Sukladno tome, za sreću u plovidbi, na sidra je izlijevan prikaz Venerina bacanja.


Današnji oblik sidra rezultat je dugog povijesnog razvoja plovidbe, izbora i upotrebe dostupnih materijala za izradu.

 

Sl. 8 Drveni elementi sidra (središnje grede i drvenih krakova, pričvršćenih za gredu drvenim klinovima), pronađeni u uvali Caska na otoku Pagu (izvor: https://gradskimuzejnovalja.hr/senzacionalni-nalaz-novaljskog-podmorja-2/).

Sl. 9 Rekonstrukcijski prikaz rimskog sidra (izvor: https://www.catawiki.com/en/l/43574231-ancient-roman-lead-anchor).

 

 

__________________________________________________________________

Sl. 10 Olovna prečka s prikazom astragala (izvor: https://museum.wales/media-dams/d3a8e5ec-f303-3b4f-8c22-191bff91084f/large/).

__________________________________________________________________

Sl. 11 Freska sa scenom igranja na sreću, iz gostionice u Merkurovoj ulici u Pompejima (preuzeto iz Muzeji svijeta: Pompeji i Herculaneum – život i umjetnost).

__________________________________________________________________

Simbolika sidra

Značenje sidra, iako jednostavnog prikaza, ima zanimljivu i snažnu simboliku koju pronalazimo u različitim kulturama i civilizacijama.


S obzirom da sidro svojom težinom zadržava brod, ono simbolizira stalnost, izdržljivost, smirenost i vjernost. U rimskom svijetu, oksimoron Festina lente, latinski prijevod grčke poslovice, propagiran od cara Augusta, u doslovnom prijevodu "Žuri polako", vezuje se uz prikaz dupina sa sidrom (Sl. 12, Sl. 13). U prenesenom značenju, ono simbolizira mudrost i promišljenost osobe pri donošenju brze odluke.


U kršćanskoj simbolici, sidro se poistovjećuje s nadom koja ponekad jedina preostaje u određenim životnim teškoćama. Sveti Pavao u Poslanici Hebrejima (Heb 6, 19) kršćanima o nadi govori: „Nju imamo kao pouzdano i čvrsto sidro duše koje prodire u unutrašnjost iza zastora…“. Sidra kao znamenje kršćanske vjere oslikana su na zidovima rimskih katakombi. Simbol sidra ponekad se u ikonografiji prikazuje uz sv. Klementa, uz kojeg se veže mit da je bačen u more privezan za sidro. Sidro se vezuje i uz sv. Nikolu, zaštitnika djece, putnika i pomoraca.

Sl. 12 Detalj pulskog mozaika Kažnjavanje Dirke, 2. stoljeće, fotogrametrijski snimak izrađen od AGG d.o.o. Pula, Arhiva Arheološkog muzeja Istre.

Sl. 13 Rimski carski novac (79. - 81. g.); Arheološki muzej Istre (fotografija: E. Trbojević).

__________________________________________________________________

Nalazi sidara iz fundusa Arheološkog muzeja Istre

U fundusu Arheološkog muzeja Istre čuva se nekoliko nalaza sidara, od kamena i olova. Najstariji nalaz cjelovito sačuvanog kamenog sidra pronađen je u podmorju rta Stoje u Puli 1966. godine (Sl. 14). Iz arhive saznajemo da je u okviru podmorskih arheoloških pretraživanja za muzej, a koja su tada obavljali ronioci iz ronilačkih klubova „Uljanik“ iz Pule i Centra za podvodne aktivnosti iz Pule, sidro pronašao ronilac Čerin iz Centra za podvodne aktivnosti Pula (CPA Pula). Sidro je pronađeno 26. kolovoza 1966. godine, kao usamljeni predmet na dubini od 15 metara, te je tom prilikom i podignuto s morskog dna.

Sl. 14 Nalaz kamenog sidra iz podmorja oko rta Stoja, izvađen 1966. godine, Arheološki muzej Istre.

Sl. 15 Olovna prečka pronađena prilikom rekreativnog ronjenja u istarskom podmorju (fotografija: L. Lorencin).

Od kameno-drvenih sidara s tri rupe, od čega su dvije rupe bile za nasad drvenih elemenata, a jedna za privezivanje užeta, u fundusu se čuvaju necjeloviti primjerci; jedno iz podmorja rta Kaval ispod Kavrana, koje je izvađeno tijekom rekreativnog ronjenja 2004. godine, i sidro iz podmorja Limskog kanala, pronađeno 2009. godine tijekom arheološkog pregleda za potrebe postavljanja plinovoda na trasi Vodnjan – Umag.


Zanimljiv je nalaz trapezoidnog sidra s tri rupe koje je pronađeno tijekom zaštitnog nadzora pri izgradnji zaobilaznice u Fažani 2004. godine.


Cjelovito kameno sidro nedavno je muzeju poklonio ronilac Anton Prekalj iz Ronilačkog kluba Ugor iz Vrsara, koje je izronio tijekom rekreativnog ronjenja u vrsarskom podmorju, između otoka Longa i uvale Vrsar, a koje će ovom prigodom biti predstavljeno Prozorom u prošlost.
Od sidara s olovnom prečkom, u fundusu se čuva nekoliko olovnih dijelova, a kroz Prozor u prošlost bit će predstavljena olovna prečka i olovna spojnica s nepoznatih nalazišta.


Nalazi sidara iz fundusa Arheološkog muzeja Istre tek su mali dio sidara iz istarskog podmorja budući da ih se većina nalazi u privatnim zbirkama, osobito olovnih prečki antičkih sidara.
Njihov pronalazak svjedoči o sidrištima ili lukama, ali i o plovnim područjima na kojima su zbog određenih neprilika tijekom manevriranja ili nevremena, ista završila na morskom dnu (Sl. 15).


Idealna je arheološka situacija kad pronalazak sidra prati ostatke brodoloma ili brodskog tereta što pruža uvid u cjelokupni kontekst nalazišta, luku ukrcaja, vrijeme potonuća i hipotezu plovnog puta.


Nalazi trapezoidnih sidara s rupama iz Arheološkog muzeja Istre, pronađeni su kao usamljeni nalazi, međutim njihov izgled upućuje na oblik sidara kakvi su korišteni kroz prapovijest, a najvjerojatnije i kroz rimsko razdoblje. Kamena sidra iz fundusa muzeja izrađena su od vapnenca i pješčenjaka tj. od kamena lokalnog podrijetla što upućuje na njihovu izradu od strane lokalnog stanovništva.


Nalazi olovnih prečki i spojnica zbog poznatih arheoloških podataka te konteksta korištenja na rimskim brodovima pružaju jasniju sliku. Ona mogu upućivati na sidrište, mjesto na kojem je sidro ostalo u moru pri neuspješnim pomorskim manevrima ili na mjesto gdje je sidro slučajno palo s broda u more.

__________________________________________________________________

KATALOG

Zahvaljujem kolegicama Silvani Petešić na ustupanju prikaza mozaika Kažnjavanje Dirke i Eriki Trbojević na podacima o novcima s prikazom sidra. Zahvale idu i roniocu Antonu Prekalju iz Ronilačkog kluba Ugor iz Vrsara.

1. Kameno sidro
Opis: Kameno sidro trapezoidnog oblika s okruglom rupom za uže i dvije kvadratne rupe za nasad drvenih elemenata. Djelomično pokriveno morskim organizmima.
Dimenzije: visina 31,5 cm, širina 28,5 cm, debljina 6 cm, promjer rupe za uže 3,7 cm, kvadratni utor 1: 6,5 x 4,1 cm, kvadratni utor 2: 6 x 4 cm.
Inv. broj: PV-2090.
Nalazište: podmorje između otoka Longa i Vrsara.
Materijal/tehnika: kamen vapnenac, klesanje.
Datacija: od brončanog do rimskog razdoblja.

__________________________________________________________________

2. Olovna prečka
Opis: Olovna prečka sidra. Mjestimično prekrivena morskim obraštajem.
Dimenzije: ukupna dužina 86,5 cm, krak 1: dužina 37,5 cm, širina 5 – 6 cm; krak 2: dužina 36 cm, širina 4,5 – 6,5 cm; kvadratni utor za nasad: 11 x 15 cm.
Inv. broj: PV-2091 A.
Nalazište: nepoznato.
Materijal/tehnika: olovo, lijevanje.
Datacija: 1. st. pr. Kr. – kraj 4. st

__________________________________________________________________

3. Olovna spojnica
Opis: Olovna spojnica sidra zakošenih krajeva. Mjestimično prekrivena morskim organizmima.
Dimenzije: visina 4 cm, širina 43 cm - 34 cm, dužina 8 cm, unutrašnji otvor visok 4 cm, širok 6 cm i dug 33 cm, podijeljeno na tri utora, za gredu i krakove. Vanjski utori imaju dimenzije 12 x 6 cm, a srednji 9 x 6 cm.
Inv. broj: A-6581/b.
Nalazište: nepoznato, prikupljeno tijekom podmorskih akcija AMI-ja i CPA.
Materijal/tehnika: olovo, lijevanje.
Datacija: 1. st. pr. Kr. – kraj 4. st.

__________________________________________________________________

4. Novac
Opis: Srebrni rimski denar Tita, promjera 1,8 cm, debljine 0,12 cm i mase 3,04 g. AV: Glava udesno. IMP TITVS CAES VESPASIAN AVG P M. RV: U sredini delfin omotan oko sidra. Uokolo: TR P IX IMP XV COS VIII P P. Kovnica: Rim.
Inv. br. N-909.
Nalazište: nepoznato, prije 1996.
Materijal/tehnika: srebro, kovanje.
Datacija: posljednja trećina 1. st., g. 80. pos. Kr.

__________________________________________________________________

Literatura


AVILIA, F. 2009. La Storia delle ancore, Milano.
Biblija. 2009. Kršćanska sadašnjost, Zagreb.
BASS, G. F. 1987. Oldest Known Shipwreck Reveals Bronze Age Splendors, National Geographic, Vol. 172, No. 6, December 1987, 693-733.
BULJAN, I. 1985. Sidra i lanci. Sidro, Pomorska enciklopedija, 7, 264.
CHEVALIER, K., GHEERBRANT, A. 1983. Rječnik simbola. Mitovi, sni, običaji, geste, oblici, likovi, boje, brojevi, Zagreb, 593-594.
FROST, H. 1963. From rope to chain: on the development of anchor sin the Mediterranean, The Mariner’s Mirror, 49.1, 1-20.
FROST, H. 1970. Bronze age Stone – Anchors from the Eastern Mediterranean: dating and identification, The Mariner’s Mirror, 56.4, 377-394.
GIANFROTTA, P. A. 1980. Ancore romane, Nuovi materiali per lo studio dei traffici marittimi, Memoirs of American Academy in Rome, XXXVI, 297-309.
HOMER, 2006. Ilijada, Odiseja, Zagreb.
KAPITÄN, G. 1984. Ancient anchors – technology and classification, International journal of Nautical Archaeology, 13, 1, 33-44.
KAPITÄN, G. 1989. Archaeological Evidence for Rituals and customs on Ancient Ships, Tropis I, Piraeus, 147-162.
KONCANI UHAČ, I., BOETTO, G., UHAČ, M. 2019. Zambratija - prapovijesni šivani brod. Rezultati istraživanja, analiza i studija, Monografije i katalozi, 33, Pula.
Leksikon ikonografije, liturgike i simbolike zapadnog kršćanstva (ur. A. Badurina). 2000. Kršćanska sadašnjost, Zagreb.
MLAKAR, Š. 1967. Privremeni inventar nalaza amfora i drugih predmeta CPA Pula, od 1. srpnja 1965 do 10. prosinca 1967. Arhiva Arheološkog muzeja Istre, Pula.
Muzeji svijeta : Pompeji i Herculaneum – život i umjetnost. 1983. Zagreb.
PULAK, C. 2008. The Uluburun shipwreck and late bronze age trade, u Beyond Babylon: Art, trade, and diplomacy in the second millennium BC, New York, 289-310.
SEAR, D. R. 1988. Roman Coins and Their Values, London.
VOTRUBA, G. F. 2019. Building upon Honor Frost’s Anchore – Stone Foundations, u In the Footsteps of Honor Frost. The life and legacy of a pioneer in maritime archaeology (ur. L. Blue), Leiden, 213-244.

__________________________________________________________________

Spuštaj sidro!
Antička sidra iz fundusa Arheološkog muzeja Istre


Izložba
Carrarina ul. 4, Pula
Prozor u prošlost
1. 2. 2022. - 1. 6. 2022.


Autor izložbe i teksta:
Ida Koncani Uhač


Organizator i izdavač: Arheološki muzej Istre


Za organizatora i izdavača: Darko Komšo


Uredništvo:
Darko Komšo, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović


Autor postava, grafičko oblikovanje:
Vjeran Juhas


Autori fotografija:
Philippe Groscaux, Vjeran Juhas, Ida Koncani Uhač, Lucio Lorencin, Erika Trbojević


Čišćenje olovne prečke i spojnice sidra:
Luana Brhanić


Koordinatorica izložbe:
Monika Petrović


Prijevod na talijanski :
Elis Barbalich-Geromella


Prijevod na engleski:
Neven Ferenčić


Lektorica za hrvatski jezik :
Milena Špigić


Korektura:
Irena Buršić, Adriana Gri Štorga, Ida Koncani Uhač,
Milena Špigić, Katarina Zenzerović


Tisak: MPS Pula


Naklada: 500


Pula, 2022.

Typo3 site by Ulisys d.o.o. , 2010.