Rimske kazališne maske

O intenzitetu održavanja scenskih igara te o visokoj razini kulturnog života u antičkom razdoblju grada Pule izravno govore arheološki ostaci dvaju rimskih kazališta. Nakon osnutka rimske kolonije Pule (Colonia Iulia Pola) 46.- 45. g. pr. Kr., na mjestu histarskog gradinskog naselja razvijao se grad sa svim sadržajima karakterističnim za rimsku urbanističku i graditeljsku tradiciju. Tako su tijekom 1. st. sagrađena i dva kazališta, jedno veće izvan grada i jedno manje unutar gradskih zidina. Postoje i drugi materijalni dokazi koji potvrđuju da su kazališne predstave bile važan segment u životu rimskodobnog stanovništva Pule. To su predmeti ukrašeni prikazima inspiriranim detaljima iz scenskih predstava od kojih kazališne maske zauzimaju posebno mjesto.
Vezano za ovu temu, ovom je prilikom prezentiran samo jedan manji dio predmeta iz fundusa Arheološkog muzeja Istre.

Pula, Malo rimsko kazalište

_________________________________________________________________________

Maska kao dio antičkih kazališnih predstava

Neizostavan dio antičkih scenskih predstava bile su kazališne maske. Jednako kao i dramska književnost, maske vuku porijeklo iz drevnih grčkih običaja vezanih uz kult boga Dioniza. Iz tih su se običaja razvile tragedija i komedija, dramske forme u kojima su protagonisti koristili posebno izrađene kazališne maske. Prvu tragediju stvorio je Tespid 534. g. pr. Kr., a smatra se tvorcem i kazališne maske izrađene od lanenog platna natopljenog gipsom, koje se zatim stavljalo u kalup. Tijekom 5. st. pr. Kr. djelovali su najveći pisci klasične grčke tragedije Eshil, Sofoklo i Euripid. Sve društveno-političke promjene koje su se odvijale u ono vrijeme odrazile su se na sadržaj njihovih djela pa tako i na izgled kazališne maske. U Eshilovo doba ona je napravljena od platna prekrivenog gipsom te obojena različitim bojama kako bi se naglasili određeni dijelovi lica. Maska Sofoklova doba postaje izraženija i dobiva onkos (superficies), visoko začešljanu kosu, što je karakteristika tragičnih kazališnih maski. Za djelovanja Euripida maske postaju još izraženije, gotovo groteskne.
Kazalište antičkog Rima razvilo se pod utjecajem grčkog. Polovicom 3. st. pr. Kr. rimski je svijet došao u kontakt s grčkom komedijom i tragedijom, za što je prvenstveno zaslužan Livije Andronik. Istovremeno su se pojavili pisci koji stvaraju dramska djela s temom iz rimskog života, a prvi među njima je bio Gnej Nevije. U 2. st. pr. Kr. djelovao je jedan od najistaknutijih rimskih pisaca komedije, Plaut. Početkom 1. st. pr. Kr. po uzoru na grčku, u scenske predstave uvodi se maska. Rimska maska je nešto veća s izraženijim crtama lica. Posebna vrsta predstava bile su atelanske igre porijeklom iz Atelle u Kampaniji. Bile su dvosmislene i vulgarne, s ograničenim brojem likova, od kojih je svaki predstavljao konvencionalnu masku. Atelana je bila obilježena s četirima maskiranim likovima: Maccus je bio glupan, Bucco debeli tupan, Pappus starac i Dossenus prevarant. Ova se vrsta izvodila kao zabavna igra nakon tragedija s rimskim sadržajem. Vrlo lijepe maske zatvorenih usta nosili su izvođači pantomime, predstave koje će u narednom razdoblju antike potisnuti sve ostale.

 _________________________________________________________________________

Prikazi kazališnih maski

Maska je u doba antike, pored svoje specifične uloge koju je imala prilikom izvođenja scenskih predstava, često bila korištena kao motiv i u raznim drugim područjima ljudskog djelovanja. Nadahnuta kazalištem, ponekad su nastajala i djela visoke estetske vrijednosti. U tom kontekstu, maska je često bila prikazivana samostalno, ali i kao dio cjelovite figure glumca te u sklopu većih figuralnih kazališnih prizora. Upravo ti prikazi pružaju neposredan uvid u vizualni izgled maske, onakve kakva se nekoć koristila u kazalištu. Ovi su motivi prikazivani na mozaicima, freskama, na predmetima za svakodnevnu upotrebu, kamenim nadgrobnim spomenicima, te su često bili ukomponirani u bogatu reljefnu arhitektonsku dekoraciju, poglavito onu povezanu s kazališnim objektima.
Među predmetima pohranjenim u Arheološkom muzeju Istre nalazi se određeni broj onih s prikazom kazališnih maska. Jedan dio pripada kamenim nadgrobnim spomenicima i reljefnim dijelovima monumentalne arhitekture, od kojih se posebno ističu fragmenti koji su krasili scensku zgradu većeg rimskog kazališta u Puli. Samo je jedan manji dio onoga što je pripadalo takvoj vrsti arhitekture prezentiran u sklopu ove izložbe. Riječ je o odlomljenim dijelovima korintskih kapitela (kat. 1-4). Glava stupa korintskog stila oblikovana je kao košara sa stiliziranim lišćem akanta. Na vrhu je smješten abakus, ravna ploča uvijenih stranica. Na sredini svake od četiriju stranica nalazi se ukras u obliku cvijeta. Ovdje prezentirani primjerci cvjetova nekoć su krasili abak ovakvog tipa kapitela. Njihova specifičnost sastoji se u tome što im središte krasi kazališna maska. Jedan je primjerak sačuvan bez cvijeta (kat. 4).
Kako su antičkim dramskim piscima jedno od nadahnuća predstavljale mitološke teme, tako su nastale i maske koje su prilikom izvođenja takvih sadržaja koristili glumci interpretirajući određene likove. Jedan od primjera je maska bradatog satira u cvijetu abaka (kat. 1). Isto je i s prikazom maske Herkula s toljagom, poznatog mitskog junaka, ujedno i zaštitnika rimske kolonije Pule. Zacijelo su predstave inspirirane njegovim junačkim djelima bile rado prikazivane u gradu kojeg je bio pokrovitelj. Ova je maska prikazana na jednoj keramičkoj uljanici (kat. 8). Uljanice su predmeti koji su kao gorivo sadržavale ulje te su primarno korištene za osvjetljenje prostora. U rimsko su doba simboličku funkciju osvjetljenja dobile u trenutku njihova polaganja u grobove umrlih. Omiljeni pokloni prilikom darivanja u raznim prigodama bila je upravo svjetiljka pa ne čudi da su majstori vrlo kreativno pristupili izradi takvih predmeta. Kazališne maske su jedan od čestih motiva kojima su se ukrašavale. Za ovu priliku izdvojeno je nekoliko primjeraka s različitim prikazima kazališnih maski (kat. 5-9).

Cvijet abaka korintskog kapitela s maskom satira.

 

_________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

Katalog

1. Cvijet abaka korintskog kapitela s maskom satira, izrađen od vapnenca. Glava satira smještena je u središtu oštećenog, peterolatičnog cvijeta. Satir je prikazan kao stariji bradati muškarac, kovrčave kose, s licem koje karakteriziraju kose oči bez šarenica, lučno naglašene obrve, širok nos te otvorena usta.
Inv. br.: A-4843
Dimenzije: vis. 8,6 cm, šir. 15,6 cm, duž. 8,2 cm, tež. 988 g
Nalazište: Pula, Mali teatar, 1912.
Datacija: druga polovica 1. st. pr. Kr.

_________________________________________________________________________

2. Cvijet abaka korintskog kapitela s komičnom kazališnom maskom, izrađen od vapnenca. Maska je smještena u akantovom listu koji je većim dijelom oštećen. Prikaz maske se odlikuje stiliziranom, prema gore začešljanom kosom, izbuljenim očima, širokim prćastim nosom i snažno razvučenim ustima u široki osmijeh. Na glavi maske je vijenac oblika tordirane trake.
Inv. br.: A-4844
Dimenzije: vis. 12 cm, šir. 11 cm, duž. 4,4 cm, tež. 754 g
Nalazište: Pula, Mali teatar, 1935.-1939.
Datacija: druga polovica 1. st. pr. Kr.

_________________________________________________________________________

3. Cvijet abaka korintskog kapitela s komičnom kazališnom maskom, izrađen od vapnenca. Maska se nalazi u središtu djelomice oštećenog peterolatičnog cvijeta. Prikaz maske se odlikuje stiliziranom kosom, niskim čelom, izbuljenim očima i snažno naglašenim otvorom usta. Na glavi maske je vijenac u obliku trake.
Inv. br.: A-5751
Dimenzije: vis. 19 cm, šir. 20 cm, duž. 12 cm, tež. 4263 g
Nalazište: Nezakcij, 1906.
Datacija: 1. st.

_________________________________________________________________________

4. Komična kazališna maska odlomljena od cvijeta abaka kapitela, izrađena od vapnenca. Usprkos znatnom oštećenju predmeta, razaznaje se maska starijeg bradatog muškarca. Glava mu je ćelava, oči krupne s probušenim otvorima za zjenice, nos oštećen, usta snažno naglašena otvorom.
Inv. br.: A-49953
Dimenzije: vis. 8,5 cm, šir. 6,5 cm, duž. 4,5 cm, tež. 201 g
Nalazište: Pula, AMI-zgrada, Lapidarij 1, SJ 006, 11. 9. 2014.
Datacija: početak 1. st.

_________________________________________________________________________

5. Uljanica s dvije reljefne, komične kazališne maske, firmalampa Loeschcke X. Na disku su prikazane dvije kazališne komične maske negroidnog tipa. Obje imaju široko otvorena usta i gustu kosu oblikovanu sitnim urezima. Glina je narančasta.
Inv. br.: A-4719
Dimenzije: vis. tijela 3,9 cm, vis. s ušicama 4,3 cm, duž. uljanice 11,1 cm, Ø tijela 7,7 cm, Ø dna 4,8 cm, tež. 121,7 g
Nalazište: Pula, Sv. Nikola, crkva, prije 1949.
Datacija: 1. - 3. st.

_________________________________________________________________________

6. Ulomak diska svjetiljke s reljefnim prikazom glumca i maske, tipa Loeschcke I B. Bradati glumac starije dobi, s ogrtačem i sandalama na nogama, sjedi na stolici okrenut nadesno, pruža desnu ruku prema komičnoj maski koja je odložena s njegove desne strane na postolju s tri nožice. Rupa na disku ispod prikaza. Nedostaje dio tijela i uglato volutno gorilo. Glina svijetlo narančasta, crvenosmeđi premaz slabog sjaja.
Inv. br.: A-5003
Dimenzije: vis. 1,7 cm, duž. 7 cm, šir. 8,2 cm, tež. 24,2 g
Nalazište: nepoznato
Datacija: 1. - 2. st.

_________________________________________________________________________

7. Dio uljanice s reljefnim prikazom dviju maski, Loeschcke I B. Maske stoje na podlozi okrenute nalijevo, lijeva prikazuje golobradog mladića s frigijskom kapom, a desna starijeg proćelavog bradatog muškarca. Rupa na disku ispod maski. Nedostaje uglato volutno gorilo. Glina svijetlo okeržute boje, smeđi mat premaz.
Inv. br.: A-5012
Dimenzije: vis. 2,8 cm, duž. 7,8 cm, šir. 7,4 cm, Ø dna 4,4 cm, tež. 34,1 g
Nalazište: nepoznato
Datacija: 1. - 2. st.

_________________________________________________________________________

8. Ulomak diska uljanice s reljefnim prikazom Herkulove maske i toljage. Bradata maska Herkula pokrivena je lavljom kožom, na nju je naslonjena toljaga okrenuta nadolje. Rupa ispod maske. Profil ramena Loeschcke 3 A. Glina okernarančasta, smeđi premaz slabog sjaja. Uljanica tipa Loeschcke I ili IV.
Inv. br.: A-5844
Dimenzije: vis. 0,7 cm, duž. 6,1 cm, šir. 4,4 cm, Ø 5,8 cm, tež. 5,6 g
Nalazište: nepoznato
Datacija: 1. - 2. st.

_________________________________________________________________________

9. Trostruka keramička uljanica s maskama i festonima na postolju. Trostruka knidska uljanica s pravokutnim podnožjem na čijoj se prednjoj strani nalaze tri reljefne komične maske povezane festonima. Središnja maska predstavlja mladog muškarca kratke kose. Dvije bočne maske prikazuju starije muške likove, vjerojatno robove. Kosa im je oblikovana nizom ureza, nos je širok i prćast, usta široko otvorena, ljevkastog oblika. Iznad postolja nalaze se tri kanelirana stupa koji nose uljanice s okruglim gorilom i s diskom ukrašenim mnogolatičnom rozetom. Lijeva i srednja uljanica rekonstruirane su zajedno sa stupovima. Rekonstrukcija središnjeg stupa je upitna. Glina je svijetlooker boje, premaz mat smeđe boje.
Inv. br.: A-5849
Dimenzije: vis. 19 cm, šir. 18,6 cm, duž. 9 cm, tež. 895 g
Nalazište: Pula, Mali teatar 1912.
Datacija: 2. st.

_________________________________________________________________________

Literatura

BRADARA, T. 2000. Nalaz keramičkih svjetiljki uz jugoistočni kut foruma u Puli, Histria archaeologica 29/1998. 103-148

MARDEŠIĆ, J. 2002. Keramičke svjetiljke, Longae Salonae I, Split, 349-364

MLAKAR, Š. 1981. Antički teatar na tlu Jugoslavije, Saopštenje s naučnog skupa 14-17. IV. 1980. Novi Sad, 91-110

NEPI MODONA, A. 1967. Predstave, glumci i publika, u: Antički Rim: Panorama jedne civilizacije, Beograd-Ljubljana, 151-162

RNJAK, D. 1979. (ur.) Antički teatar na tlu Jugoslavije, Novi Sad

RNJAK, D. O antičkim maskama, casopiskultura.rs/MagazinePublication/ShowPublicationPdf [25.06.2019.]

ŠKILJAN, D. Aktualnost grčkog teatra nekad i sad, https://dokumen.tips/documents/aktualnost-grckog-teatra-nekad-i-sad-ffzgunizghr-5-aktualnost-grckog.html [25.06.2019.]

_________________________________________________________________________

Rimske kazališne maske

Izložba

Carrarina ul. 4, Pula

Prozor u prošlost

6. 8. – 2. 10. 2019.

Autorica izložbe i teksta:

Silvana Petešić

Organizator i izdavač:

Arheološki muzej Istre


Za organizatora i izdavača:

Darko Komšo

Uredništvo:

Darko Komšo, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović

Autor postava, grafičko oblikovanje:

Vjeran Juhas

Crtež:

Ivo Juričić

Autorice fotografija:

Tanja Draškić Savić, Silvana Petešić

Restauratorska obrada predmeta:

Andrea Sardoz

Koordinatorica izložbe:

Monika Petrović

Prijevod na talijanski:

Elis Barbalich-Geromella

Prijevod na engleski:

Neven Ferenčić

Korektura:

Irena Buršić, Adriana Gri Štorga,
Milena Špigić, Katarina Zenzerović

Tisak: MPS Pula

Naklada: 700

Pula, 2019.

Typo3 site by Ulisys d.o.o. , 2010.