Kamene granične oznake iz Šijanske šume

Šijanska je šuma, poput drugih važnih državnih šuma, nekoć bila označena kamenim graničnim oznakama od kojih su sačuvane tek malobrojne. Na oznakama su uklesani naziv SIANA, slovo T koje se odnosi na oznaku ili označavanje, skraćenica DF kao oznaka državne šume ili slovo S (Siana), broj i godina koja se najvjerojatnije može povezati s godinom označavanja.

O značaju šume prije austrijske vlasti doznajemo iz mletačkog katastika kojeg je zapisao poslanik za šume Vicenzo Morosini 1776. godine, a u kojem izvještava da je niska šuma zvana Šijana u vlasništvu franjevaca iz Pule, te da na sjeveru i zapadu graniči s privatnim terenima, na istoku s Valturom, a na jugu s Pulom.

Nakon izgradnje pulskog Arsenala, Šijanska šuma postaje važna radi uporabe drveta u izgradnji brodova, a tako će ostati sve do zadnjih desetljeća 19. stoljeća, kada se drvo počinje zamjenjivati željezom. Nakon toga se šuma zvana Kaiserwald (Carska šuma) uređuje za posjetitelje. Spaja se na tramvajsku mrežu Pule, u njezinu se središtu gradi drveni paviljon – restoran, te tako postaje središte društvenih događanja.

Minijaturni Prater, kako su Šijansku šumu nazivali početkom prošlog stoljeća, danas je park-šuma u kojoj ponovo sve više Puljana nalazi mjesto za druženje, odmor i rekreaciju.

Nova dionica ceste, građena 2013. i 2014. godine, zahvatila je zapadnu granicu Šijanske šume označenu graničnim oznakama. Tom prilikom dislocirano je granično kamenje koje je ovdje predstavljeno.

  1. Pogled na Šijansku šumu iz zraka.

  2. Staze u Šijanskoj šumi – osnovna infrastruktura prije 100 godina.
    Zbirka starih razglednica, Povijesni i pomorski muzej Istre (PMI-32434). Phot. Alois Beer. Izdavač: F. W. Schrinner, Pola, 1910.

  3. i 4. Granične oznake Šijanske šume.

Typo3 site by Ulisys d.o.o. , 2010.