Južna ranokršćanska grobljanska bazilika IV. - V. st.

Izvan gradskih zidina kasnoantičke Pule nalazila su se dva veća ranokršćanska groblja sa središnjim cemeterijalnim bazilikama. Sjeveroistočno, između gradskih vrata i Amfiteatra, blizu odvajanja rimskih cesta za Poreč i Nezakcij nalazila se crkva sv. Ivana od Nimfeja(1). Drugo, jugoistočno groblje smješteno je s memorijalnom crkvom (2) na Veloj Poljani (Prà Grande) 300 m istočno od tzv. Zlatnih vrata sa Slavolukom Sergijevaca (3), uz rimske komunikacije prema Medulinu i Pomeru.

Na Veloj Poljani nalazila se velika antička nekropola (tzv. Campus Martius) s rimskim nadgrobnim spomenicima, urnama, kosturnim grobovima i sarkofazima, što su potvrdila otkrića i arheološka istraživanja tijekom XX. stoljeća. Uobičajeno se na ovakvim poganskim grobljima na mjestu groba ili simboličnog mjesta sjećanja na ranokršćanskog mučenika podiže grobljanska crkva, kao mjesto štovanja kulta sveca. Tako je i ovdje u drugoj pol. IV. st. ili u V. st. podignuta memorijalna crkva nekog lokalnog ranokršćanskog martira, klerika ili biskupa. Uokolo pronađeni ulomci sarkofaga potvrđuju uobičajeno postupno širenje ranokršćanskog groblja.

Tijekom vremena ova je crkva zaboravljena i srušena pa je nepoznato njeno prostiranje. Grobljanska crkva bila je vjerojatno pravilno orijentirana (istok – zapad) te ukrašena plohama višebojnog podnog mozaika i poljima zavjetnog natpisa darivatelja. Geometrijski ukrasi antičke tradicije pletenica i rozeta diskretno tvore križne uzorke - istovjetne dekorativne motive kao i pri najranijoj crkvi (domus ecclesia) ranokršćanskog Poreča. Tijekom srednjeg vijeka ovo pulsko groblje se uglavnom širilo na sjeveroistočno uzvišenje, gdje je smješten samostan sv. Mihovila, i jugoistočno, s crkvom sv. Ivana od Trstike.

Željko Ujčić - voditelj ranosrednjovjekovne zbirke AMI

Typo3 site by Ulisys d.o.o. , 2010.