Grobljanska crkva sv. Ivan kod Nimfeja – V. st.

Između gradskih bedema i Amfiteatra, blizu raskrižja rimskih cesta za Trst i Nezakcij nalazilo se veliko antičko groblje. Francuski hodočasnik Ogier d´Anglure 1396., na području između Amfiteatra i mora bilježi oko 400 grobnica. Uobičajeno se na mjestu groba ili simboličnog sjećanja na ranokršćanskog mučenika, klerika ili biskupa podiže memorijalna crkva za štovanje kulta lokalnog sveca. Tako je pred gradskim vratima, odmah do antičkog izvora (Nimfej) u V. st podignuta cemeterijalna crkva sv. Ivana. Tijekom vremena crkva je srušena i zaboravljena, a istraživanjem 1906. uz njene južne temelje i nešto istočnije arheološki su potvrđene zidane grobnice i sarkofazi.

Manja jednobrodna crkva širine cca 11 m bila je pravokutnog tlocrta. U pravilno orijentiranom svetištu, na istoku, bila je smještena polukružna klupa za svećenstvo. Ovakav tip tzv. dvoranske crkve uobičajen je za pulsku ranokršćansku biskupiju u V. st. Višebojni podni mozaik u svetištu bio je ukrašen geometrijskim motivima - kvadratima i rozetama od rombova s križićima, pletenicom i čvorovima u kvadratima te spojenim kružnicama s križićima. Naknadno je u crkvi bio podignut ciborij (vjerojatno u I. pol. XI. st.), isklesan od domaćeg vapnenca, od kojeg je očuvano svega nekoliko ulomaka vijenca s posvetnim natpisom.

U XII. st., uz pulski izvor vode (Fons Nymphea) red templara podiže hospicij, koji nakon njihova ukinuća preuzimaju vitezovi sv. Ivana od Jeruzalema. Zbog strateških razloga venecijanska uprava 1357. ruši više zdanja izvan zidina, te vjerovatno i kompleks crkve sv. Ivana od Nimfeja.

The Holy Jerusalem Voyage of Ogier VIII, Seigneur D'Anglure

Typo3 site by Ulisys d.o.o. , 2010.