Monografije i katalozi

Serija: Monografije i katalozi Arheološkog muzeja Istre 1985. godine zamišljeni su kao monografski i tematski pratilac rezultata arheoloških istraživanja i izložbi, velikog formata izdanja. Ukupno je izašlo 19 brojeva.

Monografije i katalozi br. 34, Monkodonja : Knj. 3 = Teil 3 : Nalazi od metala, gline, kosti i kamena te ljudskih i životinjskih kostiju = Die Funde aus Metall, Ton, Knochen und Stein sowie die menschlichen und tierichen Knochen / [autori, Autoren] Bernhard Haensel ... [et al.] ; [urednice, Herausgeberinnen Biba Teržan i Kristina Mihovilić ; prijevodi, Uebersetzungen Elis Barbalich-Geromella ... et al.], Arheološki muzej Istre, 2020. - 691 str.

Monografije i katalozi br. 28/2, Monkodonja : Knj. 2/2 = Teil 2/2 : Brončanodobna keramika s gradine Monkodonja - Katalog = Die Keramik aus der bronzezeitlichen Gradina Monkodonja - Katalog / [autorica, slike i table, Autorin, Abbildungen und Tafeln] Anja Hellmuth Kramberger, Arheološki muzej Istre, 2017. – 247 str.

Monografije i katalozi br. 28/1, Monkodonja : Knj. 2/1 = Teil 2/1 : Keramika s brončanodobne gradine Monkodonja = Die Keramik aus der bronzezeitlichen Gradina Monkodonja / [tekst, slike i table] Anja Hellmuth Kramberger ; [prijevodi, Übersetzungen Mario Gavranović (njemački-hrvatski/Deutsch-Kroatisch), Elis Barbalich-Geromella (hrvatski-talijanski/Kroatisch-Italienisch), Anja Hellmuth Kramberger (njemački-engleski/Deutsch-Englisch)], Arheološki muzej Istre, 2017. – 438 str.

Monografije i katalozi br. 24, Studijski dan u čast arheologa prof. Maria Mirabelle Robertija (1909.-2002.) = Giornata di Studio in onore dell‘archeologo prof. Mario Mirabelle Roberti (1909-2002) /autori teksta Argeo Benco, Giusaeppe Ciuscito, Đeni Gobić-Bravar, Darko Komšo, Robert Matijašić, Gino Pavan, Piero Tarticchio; Pula, Arheološki muzej Istre, 2014. - 240 str.

Monografije i katalozi br. 23/1, Histri u Istri: Željezno doba Istre = Gli Istri in Istria: L‘età del ferro in Istria = The Histri in Istria: The Iron Age in Istria /autor Kristina Mihovilić; Pula, Arheološki muzej Istre, 2013. - 376 str.

Monografije i katalozi br. 22, Kamik na kunfinu: granične oznake u istarskim šumama = Pietre sui confini: i cippi terminali nei boschi istriani /autori teksta Tatjana Bradara, Slaven Beroša, Nenad Kuzmanović, Christian Gallo, Đeni Gobić-Bravar, Saša Valenčić; Pula, Arheološki muzej Istre, 2013. - 287 str.

 

Monografije i katalozi br. 21, Limska gradina: Keramika s područja nekropole = The Limska Gradina Hillfort: Pottery From the Cemetery Area /autor/author Dušanka Urem; Pula, Arheološki muzej Istre, 2012. - 148 str.


Monografije i katalozi br. 19, Dragonera : dva bisera = two pearls /urednica Alka Starac; Pula, Arheološki muzej Istre, 2010. – 328 str.

Monografije i katalozi br. 17, Tragovima kamenoklesara: arheološki nalazi u Ulici Porta Stovagnaga = On the Trail of Stonemasons: Archaeological Discoveries in Porta Stovagnaga Street/<autori teksta Alka Starac, Tatjana Bradara, Romuald Zlatunić; urednica Alka Starac; Pula, Arheološki muzej Istre, 2006. - 210 str.

Monografije i katalozi br. 16, Reljefni prikazi na rimskim nadgrobnim spomenicima u Arheološkom muzeju Istre u Puli = Depictions in relief on Roman funerary monuments at the Archaeological museum of Istria at Pula/urednik = editor Alka Starac; autori teksta Alka Starac, Đeni Gobić-Bravar; Pula, Arheološki muzej Istre, 2006. - 231 str.

Monografije i katalozi br. 15, Histria = Istra = Istrien: ein archaeologisches Juwel in der Adria/Autoren der Beitraege Kristina Džin… et al.; Pula, Archaeologisches Museum Istriens, 2005. - 119 str.

Monografije i katalozi br. 14, Pretpovijesni stočari sjeverne Istre: Arheologija Pupićine peći = Prehistoric Herders of Northern Istria : the Archaeology of Pupićina Cave/urednici = editors Preston T. Miracle, Stašo Forenbaher, sv. 1.; Pula, Arheološki muzej Istre, 2006. - 542 str.

Monografije i katalozi br. 13, Sjaj antičkih nekropola Istre = The Splendour of the Antique Necropolises of Istria/<autori izložbe i teksta kataloga Vesna Girardi-Jurkić, Kristina Džin; Pula, Arheološki muzej Istre, 2003. - 172 str.

Monografije i katalozi br. 12, Tisućljeća u stoljeću: povodom stogodišnjice Arheološkog muzeja Istre = Millenni nel secolo: in occasione del centesimo anniversario del Museo Archeologico dell`Istria/<autor izložbe i teksta Željko Ujčić; Pula, Arheološki muzej Istre, 2002. - 64 str.

Monografije i katalozi br. 11, Nezakcij: prapovijesni nalazi 1900. - 1953. = Nesactium: Prehistoric finds 1900-1953 / Kristina Mihovilić; Pula, Arheološki muzej Istre, 2001. - 448 str.

Monografije i katalozi br. 10/2, Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji: društveno i pravno uređenje prema literarnoj, natpisnoj i arheološkoj građi: Liburnija: II / Alka Starac; Pula, Arheološki muzej Istre, 2000. - 248 str.

Monografije i katalozi br. 10/1, Rimsko vladanje u Histriji i Liburniji: društveno i pravno uređenje prema literarnoj, natpisnoj i arheološkoj građi: Histrija: I / Alka Starac; Pula, Arheološki muzej Istre, 1999. - 194 str.

Monografije i katalozi br. 9, Gradina Monkodonja = The Monkodonja Hillfort / Klara Buršić-Matijašić; Pula, Arheološki muzej Istre, 1998. - 258 str.

Monografije i katalozi br. 8, Campus Martius: antička nekropola između Premanturske i Medulinske ulice u Puli (istraživanje 1985. - 1986. godine) = Roman Necropolis between Premanturska and Medulinska Street in Pula (campaign 1985. - 1986.) / Robert Matijašić; Pula, Arheološki muzej Istre, 1991. - 168 str.

Monografije i katalozi br. 7, Iz riznica umjetnosti Istre = Tesori d'Arte dell'Istria = The Artistic Treasury of Istria / <odgovorni urednik Vesna Girardi-Jurkić; Pula, Arheološki muzej Istre, 1989. - 159 str.

Monografije i katalozi br. 6, Nezakcij: nalaz grobnice 1981. godine = Nesactium: the Discovery of a Grave Vault in 1981 / <urednik i autor izložbe i kataloga Kristina Mihovilić; Pula, Arheološki muzej Istre, 1996. - 108 str.

Monografije i katalozi br. 5, Histri i Etruščani = Histrians and Etruscans / <odgovorni urednik Vesna Girardi-Jurkić; Pula, Arheološki muzej Istre, 1988. - 92 str.

Monografije i katalozi br. 4, Istra i sjevernojadranski prostor u ranom srednjem vijeku: (materijalna kultura od 7. do 11. stoljeća) = L’Istrie et l’Adriatique septentrional à l’époque du Haut Moyen Age: (la culture materiélle du VIIe a le XIe siècle) / <autori kataloga Branko Marušić… et al.; Pula, Arheološki muzej Istre, 1995. - 150 str.

Monografije i katalozi br. 3, Arheologija i umjetnost Istre / <glavni urednik Vesna Girardi-Jurkić; Pula, Arheološki muzej Istre, 1988. - 89 str.

Monografije i katalozi br. 2, Histri i Etruščani = Histrians and Etruscans / <odgovorni urednik Vesna Girardi-Jurkić; Pula, Arheološki muzej Istre, 1988. - 92 str.


Monografije i katalozi br. 1, Archeologia e arte dell'Istria / <responsabile editoriale Vesna Girardi-Jurkić; Pula, Arheološki muzej Istre, 1985. - 171 str.

Typo3 site by Ulisys d.o.o. , 2010.