Kulturno-povijesni spomenici Istre

Serija: Godine 1957. pokrenuto je izlaženje serije višejezičnih monografija Kulturno-povijesni spomenici Istre, u kojima se na znanstvenopopularan način prikazuju kulturna baština i najstariji spomenici Pule i okolice. U ovoj ediciji tiskano je do danas u devet različitih tematskih cjelina i na više svjetskih jezika ukupno 57 izdanja: Amfiteatar u Puli, Istra u antici, Antička Pula, Kasnoantička i bizantinska Pula, Istra u ranom srednjem vijeku, Umjetnički spomenici prahistorijskog Nezakcija.

Typo3 site by Ulisys d.o.o. , 2010.