Katalozi pedagoške službe

Serija: Katalozi pedagoške službe, od 2005. godine prate projekte pedagoške službe, sadašnjeg Edukacijskog odjela Arheološkog muzeja Istre. Do sada je izašlo devet brojeva. Zadnji broj mijenja ime u Katalog Edukacijskog odjela.

Katalozi edukacijskog odjela br. 13, Klasični Rim u Puli / <autorice izložbe i teksta Giulia Codacci-Terlević... et al.>.- Pula : Arheološki muzej Istre, 2014.

Katalozi edukacijskog odjela 12, NESACTIVM / <autorice izložbe i teksta Giulia Codacci-Terlević... et al.>.- Pula : Arheološki muzej Istre, 2014.

Katalozi edukacijskog odjela br. 11, Stopama rimskih agrimensora / <autorice izložbe i teksta Giulia Codacci-Terlević... et al.>.- Pula : Arheološki muzej Istre, 2013.

Katalozi edukacijskog odjela br. 10, Od pintadera do prehrane / <autorica izložbe i teksta Giulia Codacci-Terlević>.- Pula : Arheološki muzej Istre, 2012.

Katalozi edukacijskog odjela br. 9, Pulski portali kroz stoljeća / <autorice izložbe i teksta Giulia Codacci-Terlević... et al.>.- Pula : Arheološki muzej Istre, 2005.

Katalozi edukacijskog odjela, br. 8, Šandalja : I / <autorica izložbe i teksta Giulia Codacci-Terlević>.- Pula : Arheološki muzej Istre, 2010.

Katalozi pedagoške službe, br. 7, Pulski spomenici na starim razglednicama / <autorica izložbe i teksta Katarina Zenzerović>.- Pula : Arheološki muzej Istre, 2009.

Katalozi pedagoške službe, br. 6, Kada su u Istri živjele polarne lisice /  <autorica izložbe i teksta Giulia Codacci-Terlević>.- Pula : Arheološki muzej Istre, 2008.

Katalozi pedagoške službe, br. 5, Vitezovi / <autorice izložbe i teksta Giulia Codacci-Terlević… et al.>.- Pula : Arheološki muzej Istre, 2007.

Katalozi pedagoške službe, br. 4, Zmajevi lete i žure za sjenkama sunčevog sata / <autorice   izložbe i teksta Vera Kos Paliska… et al.>.- Pula : Arheološki muzej Istre, 2007. 

Katalozi pedagoške službe, br.3, Magični likovi iz antičke prošlosti / <autorice izložbe i teksta Giulia Codacci-Terlević… et al.>.- Pula : Arheološki muzej Istre, 2007.

Katalozi pedagoške službe, br. 2, Egipat i antička Istra u očima djeteta /  <autorice izložbe i teksta Aleksandra Rotar… et al.>.- Pula : Arheološki muzej Istre, 2006.

Katalozi pedagoške službe, br.1, Magični instrumenti s pulskih spomenika / <autorice izložbe i teksta Giulia Codacci-Terlević… et al.>.- Pula : Arheološki muzej Istre, 2006.    

Katalozi pedagoške službe, bez broja, Pulski portali kroz stoljeća / <autorice izložbe i teksta Giulia Codacci-Terlević… et al.>.- Pula : Arheološki muzej Istre, 2005.

Typo3 site by Ulisys d.o.o. , 2010.