Tri bisera devetnaestog stoljeća iz fundusa knjižnice Arheološkog muzeja Istre

Knjižnica Arheološkog muzeja Istre broji više od 45 000 bibliografskih jedinica i jedna je od bogatijih specijaliziranih knjižnica u Hrvatskoj. Publikacije su uglavnom s područja arheologije, povijesti i povijesti umjetnosti. Od toga broja većinu čini zbirka periodike, dok ostalo čine omeđene publikacije.

Ovdje prezentirana izdanja izdvojena su kao tri reprezentativna primjerka monografija koja prikazuju povijesno-slikovne opise putovanja autora u kojima je obuhvaćeno i područje Istre u 19. st.

Lavallée, J. – Cassas, L. F., Voyage pittoresque et historique de l’Istrie et de la Dalmatie, Paris 1802.

 

U knjizi su prikazane grafike francuskog slikara Louisa Françoisa Cassasa iz 1782. g., izdane u redakciji Josepha Lavalléea 1802. g. Cassas je bio francuski slikar i ilustrator. U duhu ranoga klasicizma i predromantizma, zanimali su ga antički spomenici i prostor oko njih, pa je između ostalog putovao i istočnom obalom Jadrana od Trsta do Splita, izrađujući pritom njihove crteže i akvarele. Lavallée je bio svestrana ličnost francuskog prosvjetiteljstva i iznimno cijenjen polihistor tijekom razdoblja Revolucije i Carstva u Parizu. Bio je iznimno obrazovan i strastveni ljubitelj umjetnosti, te poznavatelj više jezika. Obradio je tekst na temelju Cassasova putnog dnevnika, ali ne citirajući ga izvorno već prepričavajući ga i dopunjavajući ga svojim dodacima, iako opisuje putovanje u krajeve u koje sam nikada nije otputovao. U prvom dijelu (Povijesno putovanje) Lavallée prikazuje zemljopis, a donekle i etnografiju Istre i Dalmacije i njihovih stanovnika. U drugom dijelu (Slikovito putovanje) Lavallée prati Cassasa na njegovu putovanju Istrom i Dalmacijom, prenoseći njegov dnevnik u treće lice i dopunjujući ga i tekstovima drugih autora (npr. Alberta Fortisa). Na žalost, izvorni dnevnik je izgubljen. Slikovni dio čini 68 zasebnih tabli te tri ploče otisnute kao vinjete na počecima zaglavlja na stranicama uz tekst knjige, a čiji opisi se nalaze na samom kraju.

Knjiga je bogato opremljena bakropisima i bakrorezima koja su izrađena prema Cassasovim akvareliranim predlošcima, a izradili su ih najistaknutiji francuski graveri druge polovice 18. stoljeća, što predstavlja jednu od njezinih posebnih vrijednosti. Oni, između ostalog, ilustriraju i antičku spomeničku baštinu Pule potkraj 18. st., prije početka razvitka grada u 19. st. Cassasovo je djelo imalo velikog odjeka u klasicističkim krugovima arhitekata i umjetnika u Francuskoj. Veliki i svestrani njemački književnik, Johann Wolfgang von Goethe, prilikom jednog svog puta po Italiji je izjavio „...crteži Cassasa su izvanredno lijepi. Dali su mi obilje ideja.“

Cassas je također autor svih tabli prikaza pojedinih spomenika i njihovih rekonstrukcija osim jedne - tlocrta Dioklecijanove palače koji je preuzeo od Clerisseaua, a njega je i potpisao. U početku je knjiga sadržavala 14 svezaka koji su naknadno uvezani u jednu cjelinu, koja čini 190 arapskim brojevima paginiranih stranica. Da bi se namakla sredstva za njezin tisak, sakupljani su pretplatnici. Zanimljivo je da se na početku knjige u popisu pretplatnika, na prvom mjestu nalazi ime Napoleona Bonapartea što nije slučajno. Kako se u svojoj politici širenja po Sredozemlju na uštrb Engleske, Napoleon Bonaparte zainteresirao za Istru i Dalmaciju, koje su Francuzi i zauzeli od 1806. g., nije isključeno da bi se nekoliko godina ranije, on – prvi konzul i budući car – upravo zbog tog razloga zauzeo za objavu navedenog djela. Osim njega, kao pretplatnici su navedeni njegovi generali, kralj Velike Britanije, ruski car, razni prinčevi, ljubitelji umjetnosti, knjižnice. Ukupan broj pretplatnika iznosio je 280 za 764 primjeraka knjige. Gotovo je nemoguće ustanoviti koliko ih je danas ostalo i gdje se sve nalaze, jer osim u dostupnim katalozima knjižnica, određeni se broj nalazi i u privatnim zbirkama.

Allason, T., Picturesque Views of the Antiquities of Pola in Istria, London 1819.

Thomas Allason bio je engleski arhitekt, geodet i zemljopisac. Pulu je prvi put posjetio 1814. g. na putu u Grčku. Kako se posebice zanimao za antičku arhitekturu, privukli su ga puljski antički spomenici, tako da se 1816. vratio u taj grad upravo radi njihova temeljitijega proučavanja i crtanja. U Pulu je došao iz Trsta dok je putovao s engleskim umjetnikom J. R. S. Stanhopesom. U jedinoj svojoj knjizi koju je napisao, Picturesque Views of the Antiquities of Pola in Istria, tiskao je ciklus bakropisa s antičkim spomenicima Pule, zajedno sa svojevrsnim putopisom u kojem je zabilježio mnoštvo podataka o Puli i njezinim starinama. Poznavao je crteže i tekstove svojih prethodnika u Puli, posebice Jakoba Spona, Georgea Whelera, Jamesa Stuarta, Nicolasa Revetta i Roberta Adama, tako da je mogao uspoređivati stanje spomenika i grada u cjelini u rasponu od gotovo 200 godina.

Knjiga je podijeljena u tri dijela. U prvom uvodnom dijelu autor objašnjava zašto se prihvatio objavljivanja ovakve knjige. Naime, želio je svojim crtežima i opisima približiti javnosti ljepotu puljskih spomenika, ali i njihovo stanje potpune zapuštenosti, a koje je zatekao poslije kratke vladavine Francuza. U drugom dijelu donosi crteže Amfiteatra, Augustova hrama, pogled na stražnju stranu Augustova i Dijanina hrama, Slavoluka Sergijevaca i Dvojnih vrata. Svaki od njih prati detaljan opis u kojemu spominje njihovu povijest i onovremeno stanje. U trećem dijelu donosi povijest i geografski opis Istre i Dalmacije, kao i opise tadašnjeg stanovništva. Naglašava da mu je pri tim opisima od velike pomoći bio i itinerar prikazan u Voyage pittoresque et historique de l’Istrie et de la Dalmatie.

Allason je posvetio knjigu društvu Society of Dilettanti, koje je odavno bilo zainteresirano za Pulu i htjelo je izgraditi vlastitu zgradu u Piccadillyju po uzoru na Augustov hram u Puli, ali se na kraju od toga odustalo. To je bilo društvo plemića i znanstvenika, osnovano 1732. g., koje je sponzoriralo proučavanje antičke umjetnosti. Njezini su članovi podržavali važne ekspedicije u Grčku i Tursku, a što je između ostalog rezultiralo i publikacijama koje su postavile temelje za razvoj arheologije kao ozbiljne znanstvene discipline. To filantropsko Društvo i danas postoji, a njegovih 60 članova uključuje ugledne učenjake, kustose i upravitelje muzeja, vlasnike povijesnih zbirki te povjesničare.

U knjizi se nalazi ukupno 10 gravura i 4 ilustracije. Osim onih iz Pule prikazane su i Akropola u Ateni te pogled s mora na Trst. Ploče su ugravirali W. B. Cooke, George Cooke, Henry Moses i Cosmo Armstrong. Knjigu je objavio 1819. godine jedan od najvažnijih i najutjecajnijih izdavača u Velikoj Britaniji, John Murray.

Yriarte, C.,Les bords de l’Adriatique et le Monténégro: Venise, l’Istrie, le Quarnero, la Dalmatie, le Monténégro et la rive Italienne, Paris 1878.

Autor putopisnog i kulturno-antropološkog djela Les bords de l’Adriatique et le Monténégro: Venise, l’Istrie, le Quarnero, la Dalmatie, le Monténégro et la rive Italienne, je Charles Yriarte, francuski novinar, publicist i putopisac. Kao veliki romantičar, putuje balkanskim područjem proučavajući ljude i njihovo povijesno i kulturno nasljeđe. Njegov cilj putovanja bio je da obiđe hrvatsku obalu u njezinoj punoj dužini, unutrašnjost Istre i Dalmacije, potom do granice Bosne i Hercegovine pa sve do Crne Gore, otkud se talijanskom stranom Jadrana vratio u početnu poziciju svoga puta, Veneciju. Čitateljima je želio prikazati, kako sam kaže „ovaj zaboravljeni dio Europe“. On ga opisuje kao jedno neistraženo, djevičansko područje, te u želji da ga što bolje opiše, izrađuje brojne skice koje prate njegove opise, a koje je radio, kako sam navodi „u sedlu konja, na suncu, pod jakim pljuskom, pri posljednjim tracima dnevne svjetlosti“. Stoga on odaje posebnu zahvalu nekolicini umjetnika koji su, oslanjajući se na svoju intuiciju, dali „punoću“ tim skicama i uspjeli realizirati ono tek naznačeno.

Djelo je posvetio talijanskoj kraljici Margheriti Savojskoj, supruzi Umberta od Savoje koja je bila vrlo popularna kao središnja figura konzervativnih snaga i talijanske monarhije, a koju su pjesnici i autori, kao i tadašnji tisak slavili kao simbol moralne reforme.

Osim uvoda, u kojem je obrazložio program i ciljeve svog putovanja, knjiga sadrži 11 poglavlja. Kao veliki romantičar Yriarte je napisao temeljit i iscrpan prikaz pejzaža, života i ljudi od Venecije do crnogorskoga priobalja s puno vrijednih podataka i vjerodostojnih crteža. Uz opise obalnih mjesta (Pule, Rovinja, Poreča), ostavio je svjedočanstvo i o unutrašnjosti Istre (Pazin, Baderna, Tinjan). Njegovo je djelo imalo snažan odjek u francuskim intelektualnim krugovima, a izravno je zaslužan da je Julesa Vernea (koji nikada nije bio u Pazinu ni u Istri) oduševio i inspirirao opisom Pazinske jame i kaštela da napiše svoj pustolovni fantastični roman Mathias Sandorf (1885.).

Pred nama je putopisna knjiga opremljena s 257 gravura te 7 geografskih karti. Premda njegov putopis sadrži brojne povijesne pa i geografske netočnosti, budući da se obilato služio usmenim izvorima, Yriarteov novinarsko-esejistički prikaz hrvatske obale Jadrana, pruža mnoge korisne informacije na etnokulturološkom i povijesnom planu.

 _________________________________________________________________________

KATALOG

Inv. br. S 1823/2002

LAVALLÉE, Joseph

Voyage pittoresque et historique de l’Istrie et de la Dalmatie, rédigé d’après l’itineraire de L. F. Cassas par Joseph Lavallée... - Paris : [tiskar (Firmin ?) Pierre Didot], 1802. - VIII, 191 str., [67] list s tablama ; veliki folio (55 cm)

Na unutarnjoj korici nasl. str. ex libris: DOGMERSFIELD LIBRARY. – Kartonski uvez obložen kožom, zlatotisak na hrptu. – Table su zaštićene zaštitnim prozirnim papirom. – Dobro očuvan knjižni blok, mrlje od vlage.

Inv. br. K 174/2016

ALLASON, Thomas

Picturesque views of the antiquities of Pola, in Istria : the plates engraved by W. B. Cooke, George Cooke, Henry Moses, and Cosmo Armstrong. – London : tiskar John Murray, 1819. - [9 str.], 67 str. ; 4 ilustracija, 10 gravura ; veliki folio (55 cm)

Na unutarnjoj korici nasl. str. ex libris: Edward Odell. – Kartonski uvez. - Gravure su zaštićene zaštitnim prozirnim papirom. – Dobro očuvan knjižni blok, mrlje od vlage.

Inv. br. K 241/2014

YRIARTE, Charles

Les Bords de L’Adriatique et le Monténégro : Venise, L’Istrie, Le Quarnero, La Dalmatie, Le Monténégro et la rive Italienne. – Paris : tiskara Librairie Hachette et Cie, 1878. – [ 8 str.], 639 str. ; 257 gravura u tehnici drvoreza, 7 geografskih karata ; 4˚ (34 cm)

Tiskarski znak na nasl. str. - Kartonski uvez ilustr. i ukrašen zlatotiskom, zlatotisak na hrptu. - Dobro očuvan knjižni blok, mrlje od vlage.

 

_________________________________________________________________________

LITERATURA 

Allason, T. 1819. Picturesque Views of the Antiquities of Pola, in Istria, London.

Kečkemet, D. 1969. Antički spomenici Pule na slikama i u opisima stranih autora od XVI do XIX stoljeća, Jadranski zbornik, 7, Rijeka - Pula, 549-590.

Kečkemet, D. 1978. Louis François Cassas i njegove slike Istre i Dalmacije 1782., Rad JAZU, knj. 379, Zagreb, 7-200.

Lavallée, J. 1802. Voyage pittoresque et historique de l’Istrie et de la Dalmatie, Paris.

Lavallée, J. 2017. Viaggio pittoresco e storico nell’Istria e nella Dalmazia, Trieste.

Rakić, M. 2010. Splitski spomenici u putopisu Cassasa i Lavalléea, Kulturna baština, 36, Split, 59-82.

<raspoloživo na: https://hrcak.srce.hr/65370>, [12.9.2018.]

Stojan, S. 2001. Charles Yriarte, Istra & Dalmacija, Anali Zavoda za povijesne znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Dubrovniku 39, 514-515.

<https://hrcak.srce.hr/11776>, [5.9.2018.]

Yriarte, C. 1878. Les Bords de L’Adriatique et le Monténégro : Venise, L’Istrie, Le Quarnero, La Dalmatie, Le Monténégro et la rive Italienne , Paris.

Yriarte, C. 1999. Istra i Dalmacija : putopis, Zagreb.

<http://www.istrianet.org/istria/visual_arts/archives/allason/index.htm>, [15.10.2018.]

 _________________________________________________________________________

Tri bisera devetnaestog stoljeća iz fundusa Knjižnice Arheološkog muzeja Istre

Izložba 

Carrarina ul. 4, Pula 

Prozor u prošlost 

4. 12. 2018. – 4. 2. 2019.

Autorica izložbe i teksta: Adriana Gri Štorga

Organizator i izdavač: Arheološki muzej Istre 

Za organizatora i izdavača: Darko Komšo

Uredništvo: Darko Komšo, Adriana Gri Štorga, Katarina Zenzerović

Autor postava, grafičko oblikovanje: Vjeran Juhas

Autorica fotografija : Tanja Draškić Savić

Koordinatorica izložbe: Monika Petrović

Prijevod na talijanski: Elis Barbalich-Geromella

Prijevod na engleski: Neven Ferenčić

Korektura: Irena Buršić, Giulia Codacci-Terlević, Adriana Gri Štorga, Milena Špigić, Sunčica Vrbanić Peruško, Katarina Zenzerović

Tisak: MPS Pula

Naklada: 700

Pula, 2018.

Typo3 site by Ulisys d.o.o. , 2010.