Kamene granične oznake Motovunske šume

Motovunska šuma, zasigurno najpoznatija istarska šuma koja se danas prostire na površini od 1100 ha, bila je već u doba Mletačke Republike omeđena kamenim međašima. S obzirom na vrlo visoku državnu važnost Motovunske šume (tada zvane Šumom sv. Marka), koja je bila izvor hrastove građe za brodogradnju, bilo je nužno označiti njezine granice.

Upravo iz tog su razdoblja međaši koji stoje pred vama. Prvi, s isklesanim lavom raširenih krila (uništen), nazivom područja MOQV[ELLE], oznakom C.F. (Catastro forestale ili Confine forestale), rednim brojem 263, godinom 1779 i oznakom CX (Vijeće desetorice - Consiglio dei dieci), te drugi s oznakom C.F., rednim brojem 115, godinom 1779 i oznakom CX. Od prvotnih četiristotinjak međaša danas ih je ostalo sačuvano stotinjak. Ova su dva međaša, na različitim lokacijama iz nepoznatih razloga, bili izvađeni iz zemlje i odbačeni izvan granica šume. Sada, s ciljem očuvanja i prezentacije kulturno-povijesne baštine postavljaju se ovdje u Livadama, u srcu Motovunske šume.

Slična ovim, još jedna granična oznaka smještena je uz cestu koja vodi od Livada prema Istarskim toplicama.

LEGENDE:

  1. Plan gospodarenja šumskim dobrom Sv. Marko – Kornarija od 1933. do 1942. s označenim međašima.
    Čuva se u Centro di Ricerche Storiche Rovigno / Centru za povijesna istraživanja Rovinj.
  2. Pogled na Livade i Motovunsku šumu iz zraka.
  3. Granične oznake Motovunske šume.
Typo3 site by Ulisys d.o.o. , 2010.