Crkva sv. Nikole kod Foruma

Kod istočnog prilaza na Forum krajem VI. st. izgrađena je manja crkva sv. Nikole. Crkva je podignuta odmah uz antički pločnik ulice (tzv. dekumanus) i na temeljima antičkog kvadratnog objekta, koji je zbog masivnosti izvorno vjerojatno bio kula.

Jednobrodna crkva (7x14 m) bila je pravilno orijentirana sa svetištem na istoku u obliku tzv. ravenske apside (izvana poligonalna iznutra polukružna). Bočni zidovi bili su ojačani pravilnim ritmom lezena. Između lezena nalazili su se prozorski otvori (s polukružnim vrhom) s jednostavnim tranzenama od vapnenca. Svetište crkve bilo je ukrašeno višebojnim podnim mozaikom isprepletenim geometrijskim motivima koji su činili križne uzorke.

Pri gradnji peći za pekarnicu 1860. g. uništen je veći dio podnog mozaika crkve sv. Nikole. Crkva je bila očuvana do krovišta gotovo do kraja II. svjetskog rata, kada je oštećena bombardiranjem, a 1953. g. je u potpunosti srušena.

Crkva pripada skupini sličnih malih crkava (kao i istoimena, danas pravoslavna crkva blizu Katedrale) naročito s područja Galižane i Fažane. Crkve s poligonalnom apsidom pripadaju graditeljskoj djelatnosti potaknutoj podizanjem bazilike sv. Marije Formoze u Puli od strane ravenskog nadbiskupa Maksimijana (546.-556.), inače rodom iz Istre. Istra je bila uključena u Ravenski egzarhat, a ravenska je crkva u južnoj Istri posjedovala zemljišta do XII. st. (tzv. feud S. Appolinare).

Željko Ujčić - voditelj ranosrednjovjekovne zbirke AMI

Typo3 site by Ulisys d.o.o. , 2010.