DIGITALNA PRISTUPAČNOST

Kao tijelo javnog sektora, Arheološki muzej Istre nastoji svoje mrežne
stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih
stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora
Republike Hrvatske
(„Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon)
kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od
26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija
tijela javnog sektora
(SL L 327, 2.12.2016.).
Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežno sjedište Arheološkog
muzeja Istre, Pula, koje se nalazi na adresi http://www.ami-pula.hr/.Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija http://www.ami-pula.hr/ djelomično je usklađena sa Zakonom
o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje
tijela javnog sektora, zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan zbog sljedećih razloga:

  •  ne postoji poseban izbornik za uključivanje elemenata pristupačnostipoput uključivanja fonta za osobe s disleksijom, promjene kontrasta na stranici, uključivanja/isključivanja podcrtavanja linkova
  • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati
  •  pojedine poveznice nemaju prikladan opis
  •  video/audio sadržajima nedostaju titlovi
  •  fotografije nemaju audio opise za slijepe i slabovidne osobe

 


Podizanje razine pristupačnosti

Arheološki muzej Istre radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti.
AMI će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog
sadržaja, u daljnjoj nadogradnji mrežne lokacije www.ami-pula.hr
implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti, te će se
nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri.Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova izjava sastavljena je 20. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o
pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog
parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija
tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU)
2018/1523.
Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene
Arheološkog muzeja Istre.
Izjava je zadnji put preispitana 20. rujna 2020., Arheološki muzej Istre će
redovito revidirati ovu izjavu po otklanjanju razloga zbog kojih su pojedini
sadržaji bili nepristupačni.Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežne lokacije www.ami-pula.hr
korisnici mogu uputiti na e-mail arheoloski-muzej-istre(at)pu.t-com.hr , gobic-bravar(at)ami-pula.hr ili na adresu Arheološki muzej Istre, Carrarina 3, 52100 Pula, s naznakom – službenici za rad s osobama s invaliditetom.
Molimo korisnike mrežne lokacije www.ami-pula.hr ako primijete neusklađen sadržaj, koji nije obuhvaćen ovom izjavom, da o tome obavijeste
AMI na e-mail arheoloski-muzej-istre(at)pu.t-com.hr ili gobic-bravar(at)ami-pula.hr
AMI je dužan na upit, obavijest ili zahtjev korisnika vezano uz osiguravanje
pristupačnosti odgovoriti u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti,
odnosno zahtjeva ili ga u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji
zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na
korisnikovu obavijest ili zahtjev.Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje
usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje
tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad
provedbom Zakona.
U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne
informacije o pristupačnosti mrežne lokacije www.ami-pula.hr, korisnici
se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte:
pristupacnost(at)pristupinfo.hr

Typo3 site by Ulisys d.o.o. , 2010.