Sveta Srca

U starom gradu u Puli nalazi se crkva Srca Isusova i Marijina koja se skraćeno naziva crkvom Svetih srdaca ili Sveta srca, po redovnicama koje su je osnovale.

Crkva s pripadajućim samostanom izgrađena je 1908. godine, s izrazitim elementima kasnobaroknog klasicizma, po projektu koji je započeo Virgilio Volpi, a dovršio Domenico Malusà. Duga je 34,60 m, široka 14,70 m, a visoka 15,30 m. U planu je bila i izgradnja zvonika visokog 26 metara, po prvom planu na začelju crkve, a po drugom ispred crkve, što nikada nije ostvareno.

Redovnice su napustile crkvu i samostan krajem 2. svjetskog rata i otada se objekt više nije koristio, do 1958. od kada je Crkvu Sv. Srdaca koristio Arheološki muzej Istre kao depo. Zbog nemogućnosti obnove crkve došlo je do urušavanja krova, a uslijed loše gradnje građevine, koja je temeljena na nasipu, došlo je do slijeganja terena ispod apside te njezinog odvajanja i pucanja.

Arheološki muzej Istre je krajem 80-ih godina 20. stoljeća pokrenuo inicijativu za obnovu crkve, radi utemeljenja Muzejsko-znanstvenog centra, koji bi bio smješten u tom prostoru. Početkom 90-ih godina arheološki materijal koji je čuvan u crkvi premješten u Fort Bourguignon, a na crkvi je promijenjen krov. Tijekom 2007. godine započet je projekt obnove crkve, koja je po prvom planu trebala biti preuređena u srednjovjekovni lapidarij, a po konačnoj ideji u Muzejsko-galerijski prostor Sveta Srca.

Objekt je koncipiran kao multimedijalni prostor koji može primati izložbe muzejskog i galerijskog tipa, ali i kao mjesto održavanja predavanja, kongresa, znanstvenih tribina, predstava, koncerata, filmova, festivala i slično. Poseban je napor uložen kako bi kompletan prostor bio dostupan osobama s invaliditetom, te je stoga u crkvi ugrađena vertikalna platforma za invalide, WC za invalide, a do crkve je izgrađena posebna rampa kojom invalidi mogu ući u crkvu. U crkvi su u bočnim brodovima dograđene galerije spojene mostom. Apsida je pregrađena i zatvorena velikim zidom na koji se preko projektora mogu projicirati filmovi i prezentacije. Ugrađen je sustav grijanja i hlađenja kako bi prostor mogao biti korišten tijekom cijele godine. Postavljen je i sustav rasvjete, nadzorni i alarmi sustav, kao i ozvučenje. Također, okolni prostor je uređen za korištenje u svrhu manifestacija.

Otvaranje ovog objekta planirano je za polovicu srpnja 2011. godine. Daljnji planovi su brendiranje novog muzejsko-galerijskog prostora, stvaranje vizualnog identiteta, te postupno pretvaranje crkve u mjesto prezentacije kulturnih sadržaja za turiste tijekom ljetnih mjeseci, te centar kulturnog života grada Pule i Istarske županije tijekom čitave godine.

Typo3 site by Ulisys d.o.o. , 2010.