Herkulova vrata

Herkulova vrata najstarija su sačuvana gradska vrata, čiji je otvor širok 3,6 metra, a visina prelazi 4 metra. Okvir vrata izrađen je od pravilno klesanih kamenih blokova. Desno od zaglavnog kamena luka isklesana je u visokom reljefu bradata glava kovrčave kose, a s lijeve strane toljaga - atribut mitskog heroja Herkula. Pored toljage uklesan je i natpis u kojemu se spominju prvi duumviri kolonije Pole, Lucije Kasije Longin i Lucije Kalpurnije Pizon. Vrata su izgrađena sredinom 1. st. pr. Kr.

© Arheološki muzej Istre 2010. Proizvodnja Ulisys d.o.o. Bazirano na Typo3 CMS sustavu.