Augustov hram

Augustov hram, izvorno posvećen boginji Romi i caru Augustu, uzdiže se na sjeverozapadnoj strani Foruma. Sastoji se od veće zatvorene prostorije - cele i manjeg, prema trgu otvorenog predvorja, koje s čeone strane omeđuju četiri, a s bočne po jedan stup s korintskim kapitelima. Uzdužni zidovi cele produžuju se u predvorje, gdje završavaju kaneliranim polustupovima. Zidovi cele građeni su od velikih i pravilno klesanih kamenih blokova. Zapadni zid od lomljenog kamena ukazuje na obnavljanje nakon brojnih oštećenja koja je hram doživio.

Na kapitele predvorja i zidove cele položen je trodjelni arhitrav, a iznad njega friz, ukrašen akantovim viticama, plodovima i pticama. Krov hrama i zabat uokvireni su vijencem s konzolama i kasetiranim poljima. Središte trokutastog zabata ispunjava okrugli medaljon.

Arhitrav na čeonoj strani nosi natpis: ROMAE ET AVGUSTO CAESARI DIVI FILIO PATRI PATRIAE. Po službenom carskom nazivu zna se da je hram izgrađen i posvećen u razdoblju 2. g. pr. Kr. - 14. g. pos. Kr.

U hramu se nalazi zbirka antičkih skulptura iz Istre, a ističu se mramorni carski kipovi.

Zbirku slika Augustovog hrama možete vidjeti ovdje.

Typo3 site by Ulisys d.o.o. , 2010.